Roadmapa

Na vývoji FLOWIO neustále pracujeme a zohledňujeme přitom přání našich zákazníků. 

2023

Leden

V plánu

Automatické doplňování hodnot z atributů záznamu

Únor

V plánu

Rozšíření uživatelských akcí nad notifikacemi

V plánu

Zvýšení UX - navigace v aplikaci

Březen

V plánu

Definování zobrazení dashboardu

2022

Leden

Hotovo

Zvýšení bezpečnosti aplikace

Únor

Hotovo

Zvýšení bezpečnosti aplikace

Březen

Hotovo

Zvýšení UX - formulářová logika

Duben

Hotovo

Zvýšení UX - administrace a nastavení šablon

Hotovo

Implementace interaktivních SSRS reportů

Hotovo

Export dat z šablon - export do PDF

Květen

Hotovo

Export dat z šablon - export do Excelu

Hotovo

Rozšíření funkcionality modulu Hodnocení zaměstnanců

Červen

Hotovo

Rozšíření exportu dat z šablon o možnosti uživatelského nastavení

Hotovo

Zvýšení UX - optimalizace zobrazení dat pro uživatele

Červenec

Srpen

Hotovo

Zvýšení UX - webová aplikace

Září

V plánu

Zvýšení UX - mobilní aplikace

Říjen

V plánu

Překlady aplikace - aplikační texty

Listopad

V plánu

Implementace agregačních vlastností šablon

Prosinec

V plánu

Implementovat vícezdrojové šablony

2021

Únor

Hotovo

Implementace práce se soubory

Hotovo

Grafické zobrazení – kalendář

Březen

Hotovo

Optimalizace UX

Duben

Hotovo

Logování BE

Květen

Hotovo

Verzování šablon

Červen

V plánu

Grafické zobrazení šablon – grafy

Červenec

Hotovo

Překlady aplikace - systémové texty

Hotovo

Hodnocení zaměstnanců (hodnocení zaměstnanců, adaptační plány, pohovory apod.)

Hotovo

Implementace zobrazení dat v záložkách

Srpen

Hotovo

Grafické zobrazení šablon – KPI

Hotovo

Implementovat zobrazení reportů

Hotovo

Implementovat přihlašování přes Google

Září

Hotovo

Implementovat formulářovou logiku - editování atributů

Hotovo

Rozšířit možnosti definice a volání funkcí - správcem definované funkce v Heliosu

Říjen

Hotovo

Implementovat formulářovou logiku - zobrazování atributů

Hotovo

Implementovat obecné funkce nad přehledem

Hotovo

Rozšířit grafické možnosti zobrazení dat uživatelům - zvýšení UX

Listopad

Hotovo

Implementovat formulářovou logiku - automatické doplňování a předfiltrování hodnot atributů

Hotovo

Implementovat plnohodnotné volání workflow funkcí v Heliosu

Hotovo

Implementovat exportování přehledů do MS Excel

Prosinec

Hotovo

Publikovat demo aplikace

Hotovo

Automatizovat nasazení aplikace

V plánu

Implementovat zobrazení šablon v dashboardu aplikace